top of page

Hus på vatten

Att bo nära vatten har inte alltid varit så intressant men under de senaste femtio åren blivit alltmer attraktivt samtidigt som många valt att bo stadsnära.

 

Oftast har de flesta vattennära område kring städerna redan tagits i anspråk till bostäder vilket gjort det naturligt i många andra delar av världen att nya boendeformer som husbåtar blivit aktuella.

 

Husbåtar har i långa tider ansetts som nödbostäder och ett boende för de lägre samhällsklasserna vilka även setts som risiga och associerats till ombyggda pråmar som förstör stadsbilden.

 

Med dagens moderna husbåtar har dessa fördomar försvunnit och anses idag som ett exklusivt och statusbetonande boende som används till exotiska fritidshus eller året runt bostäder.

Skälderviken_04
Vbg_husbåtar_01
Skälderviken_4_Båtar_02_090329
Skälderviken_02
Scene 3
Scene 2
bottom of page